หน้าแรก / สาระน่ารู้ / การสาปแช่งมีผลต่อทั้งสองฝ่ายมากน้อยแค่ไหนคะ

การสาปแช่งมีผลต่อทั้งสองฝ่ายมากน้อยแค่ไหนคะ

นโม พุทโธ

ถาม

การสาปแช่งมีผลต่อทั้งสองฝ่ายมากน้อยแค่ไหนคะ

ขอรบกวนอาจารย์ค่ะ

ปิยะลักษณ์ ถิรสุนทรากุล

ตอบ

การสาปแช่งมีผลในทางจิตใจต่อผู้สาปด้วยโทสะที่มีกำลังแรง จึงเป็นบาปทางใจอย่างแรง ในขณะเดียวกันเมื่อผู้ถูกสาปรู้ถึงการสาปแช่งนั้นถ้าผู้ถูกสาปมีอุปาทานเข้าไปยึดมั่นใส่ใจต่อคำสาปนั้น ก็ย่อมเกิดโทสะตามมา คือโกรธ หรือกลัว จนถึงอาจสร้างมโนสำนึก ถึงผลร้ายที่จะต้องเกิดขึ้นกับตนเองด้วยความหวาดกลัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งเป็นเหตุให้จิตเศร้าหมองเนืองๆ คล้ายตนของตนสาปแช่งตนเองเรื่อยไปอีกชั้นหนึ่งว่าจะต้องมีเหตุการณ์เช่นนั้นเช่นนี้ตามคำสาปนั้น แต่ถ้าผู้ถูกสาปไม่มีอุปาทานก็ไม่มีผลอะไรต่อผู้ถูกสาปครับ

ถาม

ถ้าผู้สาปนั้น สาปแช่งด้วยโทสะรุนแรงแต่ด้วยเวลานานวัน หายโกรธ หรือลืมบาปนั้นยังจะมีผลต่อผู้สาปหรือผู้ถูกสาปหรือไม่คะ

ตอบ

บาปเกิดขึ้นจากใจบุคคลผู้สาปแช่งผู้อื่น ย่อมยังจิตของตนให้เศร้าหมองไปแล้วด้วยใจ สิ่งใดเมื่อกระทำไปแล้วบาปก็ย่อมเกิดขึ้นในขณะที่ทำนั้นนั่นเอง ฉะนั้น เมื่อเราไม่อาจกลับไปแก้ไขอดีตได้ย่อมเป็นอันว่าลบล้างบาปนั้นไม่ได้ แม้ภายหลังจะลืมเลือนไปก็ตามบาปที่ทำแล้วก็ยังคงอยู่เช่นเดิม
และที่สำคัญ เมื่อใจยังคงผูกโกรธบุคคลอื่นอยู่ บาปก็ย่อมส่งผลสืบเนื่องเรื่อยไปตราบใดที่ยังไม่ได้ให้อภัยกันลักษณะของจิตก็จะยังคงมัวหม่นอยู่เช่นเดิม

เหมือนกับก้นหม้อที่ดำเพราะเถ้าถ่าน เราไม่ได้ใช้งานหรือสัมผัสมันก็เหมือนกับไม่มีความดำปรากฏ แต่เมื่อใช้งานหรือต้องสัมผัสกับมัน ก็ยังปรากฏว่าดำเลอะเทอะอยู่เช่นเดิมคล้ายจิตที่เจ้าโทสะ ก็ยังเจ้าโทสะอยู่เช่นเดิม เมื่อไรมีสถานการณ์ขึ้นอีกก็พร้อมบันดาลโทสะอีก ฉะนั้น ถ้าบาปที่สาปแช่งคนอื่นเอาไว้มีผลให้เขาต้องตกอบายภูมิ แม้ลืมไปแล้ว เวลาจะตาย ก็อาจระลึกขึ้นมาได้และนำไปสู่อบายภูมิได้เช่นเดิม
ส่วนผลต่อผู้ถูกสาบแช่งไม่มีครับตราบเท่าที่ไม่ใส่ใจ ไม่กลัว หรือไม่เคียดแค้นตามไปด้วยครับ

สมดังพุทธศาสนสุภาษิตว่า

“อตฺตนา ว กตํ ปาปํ อตฺตนาสงฺกิลิสฺสติ

อตฺตนา อกตํ ปาปํ อตฺตนา ว วิสุชฺฌติ

สุทฺธิ อสุทฺธิ ปจฺจตฺตํ นาญฺโญอญฺญํ วิโสธเย”

บุคคลทำกรรมชั่วเองย่อมเศร้าหมองเอง

ผู้มิได้ทำย่อมบริสุทธิ์

ความบริสุทธิ์และเศร้าหมองเป็นของเฉพาะตน

ไม่มีใครอาจเปลี่ยนบุคคลอื่นให้บริสุทธิ์หรือเศร้าหมองได้

(ขุ.ธ.๒๕/๒๒/๒๖ ขุ.ธ.อ.๔๒ หน้า ๒๒๑มมร.)

ปิยะลักษณ์ ถิรสุนทรากุล

ขอบคุณภาพจาก

ธรรมะของคนสร้างภาพ

ขอบคุณ chilljungloei.com

ข่าวสาร

ส่งออกผลไม้ไทยไปสหรัฐ

นางวีณาพงศ์พัฒน …

ดอกพุทธรักษา

พุทธรักษาเป็นพร …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Website is Protected by WordPress Protection from eDarpan.com.