Home / สาระน่ารู้ / ทำดีได้ดี-มีที่ไหน? เช็คด่วน!!?

ทำดีได้ดี-มีที่ไหน? เช็คด่วน!!?

วิบัติกับสมบัติ
ผลดีย่อมเกิดจากกรรมดี กรรมดีจะไม่ให้ผลชั่ว แต่ให้ผลดีเมื่อมีโอกาสถ้าทำดีแล้วยังไม่ได้ดี แสดงว่ามีข้อเสียหรือวิบัติขัดขวาง

วิบัติมี ๔ คือ

๑. คติวิบัติ กำเนิดชั่ว ในอบายภูมิ ในตระกูลต่ำ ยากจน ถิ่นกันดาร

๒. อุปธิวิบัติ รูปชั่ว พิการ อ่อนแอ ปัญญาอ่อน

๓. กาลวิบัติ กลียุค ภัยพิบัติมาก คนชั่วมีอำนาจ ผู้คนไร้ศีลธรรม

๔. ปโยควิบัติ ความเพียรเลว ย่อหย่อน ทำผิดวิธี

วิบัติย่อมสนับสนุนกรรมชั่วบางอย่างเช่น ผู้ที่เกิดมาจนย่อมลำบากอยู่แล้ว ถ้าเกียจคร้านย่อมลำบากเป็นทวีคูณ

วิบัติอาจขัดขวางกรรมดีบางอย่างในบางโอกาส แต่ขัดขวางความดีบางอย่างไม่ได้เช่น ในถิ่นกันดาร คนขยันอาจเป็นอยู่อย่างฝืดเคืองในการสมัครงาน คนขี้เหร่ แม้มีคุณสมบัติครบ ก็มักจะไม่ได้งานรูปร่างอาจเป็นอุปสรรคในการทำงานแต่ศาลจะไม่ตัดสินผู้บริสุทธิ์ให้เป็นผู้ผิดโดยใช้รูปร่างเป็นเกณฑ์

วิบัติ ๔ นี้เองเป็นสาเหตุของความเห็นผิดที่ว่า ทำดีได้ดีมีที่ไหน

ตรงกันข้าม ถ้าทำชั่วแล้วยังไม่ได้ชั่ว แสดงว่ามีข้อดีหรือสมบัติคุ้มครองสมบัติมี ๔ คือ

๑. คติสมบัติ กำเนิดดี เป็นเทวดา มนุษย์ สูงศักดิ์ ร่ำรวย ถิ่นที่เจริญ

๒. อุปธิสมบัติ รูปดี แข็งแรง ฉลาด

๓. กาลสมบัติ ยุคเจริญ โลกอุดมสมบูรณ์ คนดีมีอำนาจ ผู้คนมีศีลธรรม

๔. ปโยคสมบัติ ความเพียรชอบ แข็งขัน ทำถูกวิธี

สมบัติย่อมสนับสนุนกรรมดีบางอย่าง เช่น คนที่ร่ำรวยอยู่แล้วถ้าฉลาดและขยันก็จะเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น

สมบัติอาจขัดขวางกรรมชั่วบางอย่างในบางโอกาส แต่ขัดขวางกรรมชั่วบางอย่างไม่ได้เช่น ในประเทศที่ร่ำรวย คนเกียจคร้านก็ยังสุขสบายด้วยสวัสดิการจากรัฐบาลในที่ลับตาหรือเวลาที่ปลอดคน โจรกรรมมักจะสำเร็จ แต่เมื่อทำบ่อย ๆ ย่อมถูกจับได้

สมบัติ ๔ นี้เองทำให้บางคนเข้าใจผิดว่า ทำชั่วได้ดีมีถมไป

จากหนังสือกรรมลิขิต โดย ธมฺมวฑฺโฒ ภิกฺขุ

ขอบคุณข้อมูลจาก : dhammajak

ขอบคุณภาพจาก:haiku

Check Also

เปิดแล้ว! ชาวพุทธนับพัน แห่เริ่มงานเปิด นมัสการรอยพระพุทธบาท บนเขาคิชฌกูฏ

พุทธศาสนิกชนจาก …

http://thaisod.com/ มีขอผิดพลาด โปรดลองอีกครั้ง

Website is Protected by WordPress Protection from eDarpan.com.


Warning: include_once(analyticstracking.php): failed to open stream: No such file or directory in /home4/waei7m0acula/public_html/wp-content/themes/sahifa/footer.php on line 60

Warning: include_once(): Failed opening 'analyticstracking.php' for inclusion (include_path='.:/opt/php71/lib/php') in /home4/waei7m0acula/public_html/wp-content/themes/sahifa/footer.php on line 60