หน้าแรก / สาระน่ารู้ / ส่งออกผลไม้ไทยไปสหรัฐ

ส่งออกผลไม้ไทยไปสหรัฐ

นางวีณาพงศ์พัฒนานนท์รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดเผยว่าผลไม้สดฉายรังสีเป็นสินค้าชนิดหนึ่งของไทยที่ได้รับการตอบรับดีใน

ผลไม้ไทย
ส่งออกผลไม้ไทยไปสหรัฐนางวีณาพงศ์พัฒนานนท์รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดเผยว่าผลไม้สดฉายรังสีเป็นสินค้าชนิดหนึ่งของไทยที่ได้รับการตอบรับดีในตลาดสหรัฐอเมริกาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2555เป็นต้นมาผู้ประกอบการได้ส่งออกผลไม้ฉายรังสีไปยังสหรัฐแล้วประมาณ606ตันคิดเป็นมูลค่ากว่า60ล้านบาทมีผลไม้หลักได้แก่ลำไยมังคุดและลิ้นจี่แต่ที่ผ่านมาการส่งออกผลไม้ฉายรังสีจากไทยไปสหรัฐประสบปัญหาภัยธรรมชาติโดยเฉพาะอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปี2554ส่งผลกระทบต่อแหล่งผลิตอย่างมากทำให้มีปริมาณผลผลิตผลไม้ออกสู่ตลาดน้อยการส่งออกจึงชะลอตัวลงกรมวิชาการเกษตรจึงร่วมกับสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงวอชิงตันดี.ซี.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับโครงการตรวจรับรองล่วงหน้าเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
อาทิศูนย์ฉายรังสีสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)ผู้ประสานงานโครงการผู้ประกอบการและผู้ส่งออกได้มีความรู้ความเข้าใจในปัญหาการส่งออกผลไม้สดฉายรังสีไปยังสหรัฐพร้อมทบทวนบทบาทและขอบข่ายอำนาจหน้าที่ระหว่างผู้เกี่ยวข้องในการตรวจสอบรับรองผลไม้ไทยส่งออกไปสหรัฐให้เข้าใจในระบบการดำเนินโครงการฯร่วมกันซึ่งจะทำให้การส่งออกพืชผักและผลไม้ไทยไปยังสหรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

“ปัจจุบันมีผู้ส่งออกจดทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรจำนวน66รายและล่าสุดสหรัฐได้อนุญาตให้ไทยสามารถส่งออกผลไม้สดฉายรังสีไปยังสหรัฐเพิ่มอีก1ชนิดคือแก้วมังกรแต่ยังไม่ได้กำหนดเงื่อนไขการนำเข้าอนาคตคาดว่าไทยจะสามารถขยายการส่งออกผลไม้ฉายรังสีไปสหรัฐได้เพิ่มมากขึ้นรองรับตลาดและผู้บริโภคในสหรัฐที่มีความต้องการสูง”รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวนายอดิศรพร้อมเทพผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงวอชิงตันดี.ซี.กล่าวว่าขณะนี้ตลาดสหรัฐมีความต้องการผลไม้ไทยสูงมากซึ่งปีนี้คาดว่าไทยจะสามารถส่งออกผลไม้ฉายรังสีไปสหรัฐได้ประมาณ685ตันและปี2556ตั้งเป้าผลักดันส่งออกไม่น้อยกว่า1,000ตัน.

ข่าวสาร

ดอกพุทธรักษา

พุทธรักษาเป็นพร …

ดอกพุด

ดอกพุด:เป็นพรรณ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Website is Protected by WordPress Protection from eDarpan.com.